قانونمندی اساس نظام است. (مقام معظم رهبری)

احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصـول استقـلال، آزادی، وحـدت ملی، موازین اسلامـی و اساس جمـهوری اســلامـی را نقـض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد.

اصل 26 قانون اساسی

   
 

کانون تکواندوکاران ايران اولين سازمان غیر دولتی قانونمند ورزش ايران به عنوان انجمن صنفی تکواندو کشور با مجوز رسمی قوه قضاییه در راستای ارائه تسهيلات فنی، اداری و اجرايی به جامعه تکواندو در داخل وخارج از ايران، فعاليت می کند.

سوابق و فعاليت های  پرشمار اين مجموعه پرتلاش که بدون تخصيص اعتبار و بودجه دولتی، اسپانسرها و ... طی يک دهه گذشته صورت گرفته، نماد عينی حضور موثر مردم در عرصه فعاليت های اجتماعی  در مقابل صرف هزينه های گزاف و اعتبارات متعدد و پرشمار در ساختار دولتی ورزش و فدراسيون های مختلف است که در نهايت نتيجه ای جز شکست های پياپی را برای  ورزش ايران در ميادينی همچون المپيک در پی نداشته است.

         
       
 
         

ضمن خوش آمد گويـی به شما عضو، هوادار، رزمی کار و هموطن  گرامی به وب سایت رسمی و جدید انجمن صنفی کانون تکواندوکاران ايران که ماحصل ماه ها تلاش شبانه روزی کميته های مختلف اعم از انفورماتيک، روابط عمومی و بين الملل، مربيان، داوران، مسابقات و ... است،  خوشوقت خواهيم شد تا با ارائه نظرها، پيشنهادها و انتقادهای خود ما را در رسيدن به اهداف عاليه اين سازمان که همانا ارتقاء و پيشرفت روزافزون تکواندو کشور است، ياری رسانيد.