داوود سرتیپی رئیس کمیته جوانان کانون تکواندوکاران ایران:

نسل جوان را با تاریخچه و خط مشی کانون آشنا ساختیم.

 

با  برنامه ریزی صورت گرفته اجازه به ثمر نشستن تحرکات علیه کانون را ندادیم.

داوود سرتیپی رئیس کمیته جوانان کانون تکواندوکاران ایران در گفت و گو با سایت سازمان هواداران اولین نهاد مدنی ورزش کشور با بیان مطلب فوق گفت: این که برخی به اشتباه تصور می کردند تحریم ها و برخوردهای یکسویه با جنبش مدنی ورزش ایران در سرکوب و به خیال آنان نابودی این حرکت تاثیر گذار خواهد بود، تصوری بسیار نا به جا و نادرست بود و گذشت زمان این مساله را به خوبی به اثبات رسانده است.

عضو اصلی کمیته اجرایی کانون هم چنین گفت: متاسفانه فضای حاکم بر غالب صنوف در کشور ما به گونه ای است که عده ای انحصار را در اختیار دارند و هرگونه فعالیت جدید و خارج از دایره آنان را به رغم دولتی و بیت المال بودن آن صنف برنمی تابند. تکواندو نیز از این قاعده مستثنی نیست و به رغم استقبال چشمگیر خانواده ی تکواندو از فعالیت شناسنامه و کارنامه دار  کم نظیر اولین و تنها فدراسیون غیردولتی ورزشی ایران، همان فضای بسته، ماجرا را به جای دوستی و همکاری دوسویه به تقابل و ستیزی کشانده است که بازنده  ی آن کانون نبوده و نخواهد بود.

این عضو ارشد و قدیمی کانون تکواندوکاران ایران در ادامه افزود: اکنون که حدود ۱۵ سال از فعالیت کانون و تاپ تکواندو می گذرد، مجموعه ی ما در تمام زمینه ها  فرازو نشیب های پرشماری را طی کرده و تجربه ای بسیار بالایی را در زمینه سخت افزاری و نرم افزاری پیدا کرده است. بسیار جالب بود که برخی افراد، در سال های گذشته تصور می کردند نظم کانون را از بین برده  و حتی در محافل خود برای این موضوع جشن برپا می کردند! اما به یکباره با برگی جدید از ما روبه رو می شدند. ما دیر زمانی است که شعب ابی طالب را پشت سرگذاشته ایم و نه تنها از میدان به در نرفته ایم، بلکه با برنامه ریزی دقیق، نسل جوان تکواندوی کشورمان را با تاریخچه، اهداف و خط مشی حال و آینده کانون آشنا ساخته ایم.

رئیس کمیته روابط عمومی اولین و تنها فدراسیون غیردولتی ورزش ایران در پاسخ به این پرسش که آیا کانون، با توجه به برخی کپی کاری ها و سو استفاده از مطالب و تصاویر خود توسط فدراسیون تکواندو، برنامه ای برای برخورد قانونی با موضوع را دارد یا خیر گفت: ما سال ها است که به این طریق کارها و رفتارها عادت کرده ایم، ولی از حقوقمان هم کوتاه نیامده ایم. نمونه اش در قضیه ی تاسیس اولین مدارس تکواندوی ایران توسط کانون بود که سریعا وارد عمل شدیم  و افراد فاقد ابتکار را مجبور به عقب نشینی کردیم. در مورد مسایل اخیر هم اگر لازم باشد این گونه کپی کاری های فدراسیون را در کمیته حقوقی مطرح خواهیم کرد و برخورد مقتضی را صورت خواهیم داد.

 

تهيه و تنظيم:
سازمان هواداران اولین نهاد مدنی ورزش کشور.

11/03/1393