جواد مشیری رئیس کمیته اجرایی كانون تكواندوكاران ايران:

برای پنجاه سال دیگر هم برنامه ریزی کرده ایم.

 

 

انجمن ساواته ایران به عنوان نخستین و تنها نهاد قانونی و مستقل ساواته در ایران برنامه های خود را به طور دقیق پی گیری و اجرا می كند.

جواد مشیری نائب رئیس انجمن ساواته ایران در گفت و گویی اختصاصی با وب سایت رسمی انجمن  با بیان مطلب فوق گفت: خوشبختانه استقبال جامعه رزمی و ساواته ایران از اقدامات و فعالیت های انجمن فراتر از تصور بود و باید گفت كه سال 91 سال بسیار پرباری برای انجمن ساواته ایران بود.

مشیری در رابطه با فعالیت های موازی برخی افراد با انجمن گفت: متاسفانه از این دست افراد متخصص نما در بسیاری از فدراسیون های ورزشی ما از صدر تا ذیل وجود دارند و این آفت سال هاست كه در ورزش به ویژه در رزمی ریشه دوانده است.

معاون اجرایی اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی در پاسخ به این پرسش كه چرا فدراسیون بین المللی ساواته چنین افرادی را به عنوان موسس ساواته در ایران به رسمیت می شناسد گفت: فدراسیون بین المللی ساواته كه خود 20 سال از عمرش می گذرد، صلاحیت اين را ندارد تا راجع به ورزشی پنجاه ساله در ایران داوری كرده و رای صادر كند. ما این مطلب را به صراحت در مكاتباتمان به آنان گوشزد كرده ایم و این نكته را به تمام فدراسیون های ساواته دیگر كشورها نیزاعلام كرده ایم.

عضو كانون وكلای دادگستری ایران در ادامه افزود: خوشبختانه در یك سال گذشته با قدم های چشم گیری كه در اثبات حقایق ساواته در داخل كشور و در عرصه بین الملل برداشتیم، با ارائه اسناد غیرقابل انكار دست بنیان گذار قلابی ساواته ایران را رو كردیم؛ به طوری كه اين روشنگری مورد استقبال و تقدیر جامعه رزمی و خانواده ساواته ایران قرار گرفت.

عضو شورای مركزی جمعیت سازمان های غیردولتی ورزش در رابطه با فعالیت نهادهای مدنی اظهار داشت: قانون شكنان و معاندان نهاهای مدنی در برخورد با سازمان های غیردولتی اصیل، دچار اشتباه استراتژیك فاحشی شدند و نمی دانستند كه با چه مجموعه پرتوان و با انگیزه ای طرف هستند كه بدترین كارشكنی ها و برخوردها هم برایش كمترین اهمیتی ندارد.

رئیس كمیته اجرایی كانون تكواندوكاران ایران گفت: ما هنوز خود را در ابتدای راه می دانیم و برای پنجاه سال آینده، هم استراتژی داریم و هم برنامه ریزی كرده ایم.