رئیس کنفدراسیون ساواته (بوکس فرانسوی) آسیا  در مورد شرایط پیش آمده در مورد ساواته ایران و آسیا در گفت و گو با خبرگزاری فارس اظهار داشت : انجمن ساواته ایران با مجوز رسمی اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی تآسیس و به ثبت رسیده و مورد تأیید قوه قضائیه ، وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا پس از اتمام انتصاب دوساله مسئول پیشین انجمن و پس از بررسی فعالیت وی توسط کارشناسان شورای مرکزی اتحادیه ، به دلیل عدم نتیجه گیری مطلوب در دو دوره رقابت های جهانی ، ضعف مشهود مدیریت  فنی و اجرایی در توسعه این ورزش در ایران با برگزار نشدن حتی یک دوره مسابقات قهرمانی و دوره های مختلف فنی - با تمدید حکم انتصاب این مسئول مخالفت و سرپرست انجمن ساواته که از پیش کسوتان و بنیان گذاران واقعی این هنر رزمی که سابقه بیش از  چهل و چند سا له در ایران دارد تا برگزاری انتخابات هیات مدیره منصوب گردید.در حال حاضر نیز طی یک ماه فعالیت سرپرست انجمن- دو دوره مسابقات استانی ساواته و همایش های مختلف این هنر رزمی در کشور برگزار شده است.

رئیس اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی ایران در خصوص موارد مطرح شده در مورد ساواته آسیا گفت : خرداد ۱۳۸۷ در سفری به فرانسه و دیدار با مقامات فدراسیون بین المللی موافقت کردم تا ساختار ساواته آسیا را با عنوان "کنفدراسیون آسیا "و نه "آسیا و اقیانوسیه "راه اندازی کنم. در شهریور ۱۳۸۷ نیز توسط مجمع عمومی فدراسیون بین المللی که در حاشیه رقابت های جهانی در فرانسه برگزار شد با حد اکثر آراء به عنوان رئیس کنفدراسیون آسیا و نایب رئیس اول فدراسیون جهانی به مدت چهار سال انتخاب شدم .ضمن این که اساس نامه کنفدراسیون تدوین و به تأیید فدراسیون جهانی رسید که بر اساس یکی از بندهای آن دبیر خانه و دفتر مرکزی کنفدراسیون ساواته آسیا به مدت نامحدود در ایران قرار گرفت . در این مدت ، فدراسیون ساواته غرب آسیا را به عنوان نخستین فدراسیون منطقه ای این ورزش در جهان تأسیس و مسابقات ساواته غرب آسیا را که در سال ۲۰۱۰ برگزار می شود با نام خلیج فارس  ثبت کرده و مقدمات برگزاری مسابقات آسیایی را در سال ۲۰۱۰ به انجام رسانده ایم .

نایب رئیس اول فدراسیون بین المللی ساواته در ادمه گفت :طبق اساسنامه تأیید شده کنفدراسیون آسیا توسط فدراسیون بین المللی ساواته و ثبت شده در مراجع رسمی مربوطه در جهان- انتصاب تمامی مسئولان ساواته کشور های قاره بر عهده کنفدراسیون به عنوان علی ترین رکن ساواته قاره است. ضمن این که انتصاب افراد حقیقی یا حقوقی توسط هر یک از مقامات فدراسیون بین المللی در مورد ساختار آسیا که به تازگی به واسطه برخی روابط خارج از قاعده  صورت می گیرد فاقد ارزش و  وجاهت قانونی  است .

حق شناس در مورد فعالیت ساواته در فدراسیون کاراته گفت : سال گذشته مسئول پیشین انجمن طی نامه ای به فدراسیون کاراته که در دبیر خانه این فدراسیون ثبت و به تأیید ریاست وقت فدراسیون رسید  بر مسئولیت خود در اتحادیه متخصصان تأکید و انجام هرگونه فعالیت با نام ساواته در آن فدراسیون را ملغی و موجب برخورد قانونی با آن فدراسیون دانست . اکنون چندی است که مجددا خود را وابسته به آن مجموعه می داند که این نوع رفتارها نشان از عدم پختگی و ثبات لازم مسئول پیشین انجمن ساواته ایران است.

 منبع: خبرگزاری فارس، سرویس ورزشی - رزمی، سه شنبه 17/06/88