محمد عبدلی‌پور دبیر اولین فدراسیون غیر انتفاعی ورزش کشور در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفت: ما از ابتدا هم با فدراسیون تکواندو مشکلی نداشته‌ایم، در همین راستا حاضریم برگزاری مسابقاتمان را البته پس از طی دوره آموزشی دو هفته‌ای زیر نظر کمیته مسابقات کانون به فدراسیون تکواندو بسپاریم.

از این منظر فدراسیون هم نفع خواهد برد و مسابقات تکواندو تحت پوشش آنها با کیفیت بالاتری برگزار خواهد شد.

عبدلی‌پور افزود: هدف اصلی ما تعامل بین نهادهای تکواندو است، فدراسیون تکواندو نیز مطابق با قانون یک N.G.O بوده و یک نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود.

با این تفاوت که از بودجه و امکانات سرشار دولتی برخوردار است که از این حیث باید به طور شفاف صورت هزینه‌های مصرف شده را به اطلاع عموم مردم برساند.

عبدلی‌پور در ادامه افزود: در خصوص پیشنهادات ارایه شده جهت برگزاری دوره‌های مربیگری، داوری و آموزشی فدراسیون مصوبه‌ای به تصویب رسانده‌ایم که در صورت تایید ریاست کانون تکواندوکاران ایران و با شرایط خاص تعیین شده از سوی اولین فدراسیون غیر انتفاعی ورزش کشور حاضر به همکاری هستیم. وی همچنین گفت: یازدهمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی استان تهران و ششمین دوره قهرمانی کشور را به منظور انتخاب تیم اعزامی به مسابقات برون مرزی برگزار می‌کنیم و امیدواریم همچون سال‌های گذشته در میادین معتبر بین‌المللی از اعتبار تکواندو دفاع کنیم.

منبع: هفته نامه نیرو، چهارشنبه، 10/8/1385