جمعیت سازمان های غیر دولتی ورزش کشور با اخذ مجوز از مراجع ذیربط رسماً آغاز به کار کرد.

سید علی حق شناس بنیانگذار اولین نهاد مدنی ورزش کشود که ریاست این سازمان را بر عهده دارد در گفت و گو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) هدف از تشکیل این جمعیت را دفاع از حقوق صنفی جامعه ورزش به خصوص نهادهای مدنی و همچنین ارایه تسهیلات فنی و حقوقی در راستای اهداف پیش بینی شده در اساسنامه جمعیت به ساختار ورزش کشور دانست. وی همچنین از معرفی معاونان خود و مسوولان کمیته های مختلف در آینده ای نزدیک خبر داد.

منبع: هفته نامه نیرو، چهارشنبه، 19/7/1385