سید علی حق‌شناس رئیس هیأت مدیره کانون متخصصان ورزش‌های رزمی و بنیانگذار کانون تکواندوکارهای ایران، اولین نهاد مدنی ورزش کشور با بیان مطلب فوق در گفت و گو با 90 تصریح کرد: نزدیک به دو دهه است که غالباً رشته‌های ورزشی و بعضاً ادارات کل تربیت بدنی استان‌ها در اختیار عده‌ای خاص است که بدون در نظر گرفتن صلاحیت تخصصی،‌ فنی،‌ علمی و خلاف ضوابط ساکن در ورزش هستند. عمدتاً غیر ورزشی‌های رابطه‌دار به دلیل منزلت اجتماعی،‌ بودجه سرشار و توجه دولت‌ها و سفرهای متناوب برون مرزی با هزینه‌های بیت‌المال علاقه وافری برای حضور در مناصب ورزشی دارند، در حالی که بسیاری از متخصصان ، اهل فن و کسانی که شیرین‌ترین لحظات زندگی خود را در راه ورزش گذاشته‌اند، مهجور هستند.

حق‌شناس در ادامه گفت:

شیوه انتخابات فدراسیون‌ها و هیأت‌ها در این چند سال جز رواج بیشتر فرهنگ باندبازی و هزینه‌های مازاد بر دوش مردم ثمر دیگری نداشته است. اگر منظور از این کار اشاعه دموکراسی بوده است، انتخابات را باید یکایک اعضای خانواده آن رشته ورزشی یعنی مردم انجام دهند، آن زمان است که خیلی از آقایان که با پول بیت‌المال و دسترنج مربیان گمنام، مدیران به اصطلاح موفق شده‌اند به تعداد انگشتان یک دست هم رأی نمی‌آورند.

چه کسی گفته است که نماینده مربیان ، ورزشکاران، داوران و روسای هیأت‌ها واقعاً نماینده این قشر است؟ بهتر است با شرایط موجود ، انتصابات شفاف و ماهیت‌دار گذشته جای خود را به چنین انتخاباتی که به مشکلات بی‌شمار ورزش افزوده است بدهد. حق‌شناس افزود: با توجه به وضعیت ملوک‌الطوایفی ورزش تغییر برخی مدیران ورزشی و روسای فدراسیون‌ها بسیار ضروری و الزامی بوده و از نکات مثبت کارنامه دولت جدید در ورزش می تواند باشد.

منبع: روزنامه نود، یکشنبه، 3/2/1385