متاسفانه عده ای ورزش را ملک شخصی کرده و میراث خانوادگی خود می دانند و زمانی که پست را از ایشان بعد از یکی، دو دهه می گیرند گویی عزیزی را از دست داده اند. سید علی حق شناس رئیس هیات مدیره کانون متخصصان ورزش های رزمی و بنیانگذار اولین نهاد مدنی ورزش کشور با بیان مطلب فوق در گفت و گو با ایسنا گفت: نزدیک به دو دهه است که غالباً رشته های ورزشی و بعضاً ادارات کل تربیت بدنی استان ها در اختیار عده ای خاص است که بدون در نظر گرفتن صلاحیت تخصصی، فنی، علمی و خلاف ضوابط سکاندار ورزش هستند. عمدتاً غیر ورزشی های رابطه دار به دلیل منزلت اجتماعی، بودجه سرشار و توجه دولت ها و سفرهای متناوب برون مرزی با هزینه های بیت المال علاقه وافری بای حضور در مناصب ورزشی دارند، در حالی که بسیاری از متخصصان، اهل فن و کسانی که شیرین ترین لحظات زندگی خود را در راه ورزش گذاشتته اند، مهجور می باشند.

حق شناس در ادامه گفت: شیوه انتخابات فدراسیون ها و هیات ها در این چند سال جز رواج بیشتر فرهنگ باند بازی و هزینه های مازاد بر دوش مردم ثمر دیگری نداشته لست. اگر منظور از این کار اشاعه دموکراسی بوده است، انتخابات را باید یکایک اعضای خانواده آن رشته ورزشی یعنی مردم انجام دهند، آن زمان است که خیلی از آقایان که با پول بیت المال و دسترنج مربیان گمنام مدیران به اصطلاح موفق شده اند به تعداد انگشتان یک دست هم رای نمی آورند. چه کسی گفته است که نماینده مربیان، ورزشکاران و داوران و رؤسای هیات ها واقعاً نماینده این قشر می باشند؟! بهتر است با شرایط موجود ، انتصابات شفاف و ماهیت دار گذشته جای خود را به چنین انتخاباتی که به مشکلات بی شمار ورزش افزوده است بدهد. حق شناس افزود: با توجه به وضعیت ملوک الطوایفی ورزشی تغییر برخی مدیران ورزشی و روسای فدراسیون ها بسیار ضروری و الزامی بوده و از نکات مثبت کارنامه دولت جدید در ورزش می باشد.

حق شناس بنیانگذار اولین سبک آزاد تکواندو که در حال حاضر ریاست کانوون تکواندو کاران ایران را نیز را بر عهده دارد در خصوص تغییرات در راس فدراسیون ... گفت: 5 سال است که بدون بودجه فعالیت می کنیم. فدراسیون ... باید عملکرد مالی خود را بند به بند در معرض افکار عمومی قرار دهد تا جهت اطلاع بدانیم که در جامعه اسلامی بودجه بیت المال در این بخش چگونه صرف می شود.

برای ما فرقی ندارد که چه شخصی مسوول فدراسیون است. ما برنامه های خود را ادامه می دهیم،  هرکس هم مسئول شود ناگزیر از تعامل با این نهاد مردمی است، زیرا شیوه های دیگر دوستان شکست خورده و از رونق افتاده است، برخورد ما با جریانات همانند گذشته متناسب با شان طرف مقابل است.

منبع: هفته نامه نیرو، چهارشنبه، 30/1/1385