طی چهار سال گذشته با عبور از موانع متعدد،  مشارکت مردمی و نقش سازنده سازمان های غیر دولتی را در ورزش کشور به طور شایسته ای به نمایش گذاشته ایم.

سید علی حق شناس رییس اتحادیه صنفی کانون متخصصان ورزش های رزمی و بنیانگذار اولین نهاد مدنی ورزش کشور با بیان مطلب فوق گفت: امیدواریم دولت آینده مشارکت مردمی را در عمل،  سرلوحه کار خود قرار دهد، زیرا  نهادهای مدنی زیربنای حکومت بوده و در قدرت سهیم اند.

حق شناس افزود: متاسفانه مشکل اصلی ورزش کشور،حضور مداوم و متمادی افراد غیر ورزشی و یا با سوابق فنی ناچیز در راس برخی فدراسیون ها است. اینکه با امکانات  و بودجه سرشار دولت نتایج متوسط و بعضاً مطلوب کسب شود جای شگفتی ندارد، بلکه کارشکنی در فعالیت قانونمند مردمی و میدان ندادن به نیروهای متخصص و دلسوزی که سال ها باید پشت خط چسبیده های ورزش بمانند، به قیمت صرف هزینه های گزاف از بیت المال جای تعجب دارد.

مقابله با خواست مردم هزینه های بالایی دارد

آقایانی که هر چه بودجه و امکانات به ایشان تزریق می شود باز هم دم از کمبود می زنند، بدانند که ورزش در درجه اول سینه سوخته می خواهد. وی در خصوص کارشکنی های صورت گرفته در سال های گذشته توسط برخی دستگاهها گفت:خوشبختانه به یاری قادر متعال و حمایت مردمی با عبور از موانع ایجاد شده ضمن کسب تجارب گرانبها با ارایه خدمات همیشه به یادگار مانده، به برخی افراد که ورزش را میراث خانوادگی خود می دانستند ثابت شد که مقابله با خواست و اراده مردم هزینه های بالایی را در بر خواهد داشت. رییس اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی در خصوص موضع اتحادیه در قبال انتخابات فدراسیون ووشو گفت: مواضع اتحادیه متخصصان کاملاً شفاف است، ورزش های زمی صنف کاملاً تخصصی است. ما مدیرانی که به معنی واقعی متخصص رزمی باشند را به حد کفایت داریم، در رشته ووشو هم مدیران متخصصی که علاوه بر داشتن کارنامه قابل قبول در سطوح عالی تشکیلاتی دارای فعالیت ها و مدارج علمی نیز می باشند می توانند همچون گذشته منشا خدمات قابل توجهی باشند. ضمن اینکه از زحمات بهزاد کتیرایی در جهت تعالی این رشته ورزشی نمی توان به سادگی گذشت.

منبع: هفته نامه نیرو، چهارشنبه، 15/4/1384