مسابقات

     
 

علاقه مندان می توانند جهت اطلاع از نتایج رقابت های سبک های تحت پوشش و مسابقات قهرمانی استان ها و شهرستان ها به بخش جراید مراجعه نمایند.

 
     

مسابقات تکواندو قهرمانی کشور

   
     

مسابقات تکواندو قهرمانی استان تهران

   
     

مسابقات تاپ تکواندو قهرمانی ایران