84/12/09 - 09:28
شماره:8412080540
در گفت و گو با فارس
حق شناس: درخواست فدراسيون‌ها براي افزايش بودجه غير منطقي است

خبرگزاري فارس: رئيس هيئت مديره كانون تكواندوكاران ايران با بيان اينكه با مبلغي نزديك به 50 ميليون تومان سه تشكيلات مستقل را اداره مي كنيم، گفت: درخواست افزايش بودجه از سوي فدراسيون هاي ورزشي كاملا غير منطقي است.


علي حق شناس كه در حال حاضر مسئوليت انجمن بين المللي تاپ تكواندو و اتحاديه متخصصان ورزش هاي رزمي را نيز برعهده دارد، در گفت و گو با خبرنگار فارس به مسائل مختلفي اشاره كرد كه در زير مي آيد:
* فضاي مردمي براي فدراسيون ها تعريف نشده است
متاسفانه فداسيون ها خودشان را از مردم جدا كرده و فضايي منطقي به شكل مردمي براي آنها تعريف نشده است. اين درحاليست كه به عنوان نخستين سازمان مستقل غير دولتي قانونمند در عرصه ورزش كشور، بودجه كاملاً مردمي داريم كه از سوي افراد ورزش دوست تامين مي شود. ساختار فني تشكيلات ما مستقل است؛ به طوري كه حتي يك مدرس نيز از فدراسيون به خدمت نگرفته ايم.
* تمام فعاليت هاي ما در قالب تشكيلاتي مردمي صورت مي گيرد
برگزاري 50 دوره مسابقات قهرمان كشوري و استاني، پرورش 400 مربي و داور و راه اندازي نخستين سبك آزاد تكواندو جهان بر اساس ضوابط اساسنامه در سال 80 و اتحاديه متخصصان ورزش هاي رزمي در اواخر سال 83 و جداسازي ساختار تشكيلاتي آنها، همه در قالب مديريت تشكيلاتي جذب نيروهاي مردمي صورت گرفته است.
* بدون هيچ بودجه اي تكواندو را قهرمان المپيك مي كنم
سازمان تربيت بدني بايد عملكرد مراكز غير دولتي را به دقت مورد بررسي قرار دهد و آنها را با فدراسيون ها مقايسه كند. سال 81 نيز اعلام كرده بودم كه با نيمي از بودجه فدراسيون تكواندو، ايران را قهرمان مي كنم. در حال حاضر هم با صراحت كامل مي گويم كه بدون دريافت هيچ بودجه اي اين تيم را در بازي هاي المپيك قهرمان خواهم كرد.
* براي گرفتن يك سالن هزاران مشكل داريم
تيم كانون چندي پيش در مسابقات بين المللي روسيه بعد از كره جنوبي به مقام نايب قهرماني رسيد. اين در حالي به دست آمد كه براي اداره تشكيلات خود فقط 40 تا 50 ميليون بودجه خودكفا داريم؛ البته بايد از كارشكني هاي مختلفي كه از سوي فدراسيون سد راه ما بود بگذريم؛ حتي در حال حاضر هم براي گرفتن يك سالن ورزشي با هزاران مشكل روبه رو هستيم.
* فدراسيون ها محق دريافت شهريه از هنرجويان نيستند
فدراسيون ها علاوه بر بودجه هاي كلان دولتي و جذب اسپانسرهاي مختلف، از داوران، مربيان و هنرجويان خود نيز شهريه دريافت مي كنند كه به هيچ وجه محق انجام چنين كاري نيستند. اگر همين سالن كبكانيان را در نظر بگيريم، براي تكواندو بسيار سودآور است.
* ورزش نيازمند خانه تكاني اساسي است
ورزش نيازمند يك خانه تكاني اساسي است. سازمان تربيت بدني بايد از فدراسيون ها عملكرد مالي شفافي را دريافت كند چرا كه در برخي از آنها افرادي حقوق دريافت مي كنند كه حتي ساعتي نيز وقت براي آن رشته ورزشي صرف نمي كنند يا رئيسي كه هيچ تخصصي در آن ورزش ندارد ساليان سال در اين سمت باقي مي ماند. به شخصه روساي هيئت هايي را مي شناسم كه بيش از بيست سال در اين مقام باقي مانده و در حقيقت اين پست را به يك كار تجاري بدل كرده اند.
* سليقه در ورزش بيداد مي كند
سليقه اي عمل كردن در وزش معضل ديگري است كه بايد به دقت مورد رسيدگي قرار گيرد. معمولاً در برخي رشته ها، تيم ملي انحصاري و محدود به افراد خاصي است. معمولاً از تجارب افرادي كه با تلاش فراوان شاگرداني را تحويل عرصه هاي ملي مي دهند حتي به عنوان كمك مربي نيز استفاده نمي شود و اين طبيعي است كه انگيزه لازم از ميان اين نفرات رخت بربندد و عطاي ورزش را به لقايش ببخشند. شايد همين مسئله موجب جدايي من از خانواده تكواندو و تشكيل اين مركز شد.
* اظهارات غير مسئولانه تبعات سنگيني دارد
برخي، اعزام تيم تكواندو كانون را به روسيه غير قانوني خواندند. در اينجا بايد بگويم، قانوني و غير قانوني بودن فعاليت هر گروه و شخصي در حوزه اختيارات مراجع ذيصلاح است و افرادي كه صحبت هاي غير مسئولانه بيان مي كنند، بايد بدانند كه پيش از اين نيز چنين اظهاراتي تبعات سنگيني را به همراه داشته است. بنابراين بهتر است دست از اين رفتار غيرحرفه اي بردارند.
* فدراسيون تمايلي براي همكاري ندارد
براي ما هيچ منعي نيست تا با فدراسيون همكاري كنيم؛ اما اين فدراسيون است كه هيچ رقبتي براي همكاري نشان نمي دهد. آنها در اين سال ها تصور مي كردند كه اگر ما را تحريم كنند، رو به نابودي خواهيم رفت، در حالي كه اين كانون بود كه براي اولين بار خارج از ساختار دولتي و با مجوز رسمي به مسابقات بين المللي تيم اعزام كرد و نخستين مدرسه تكواندو را تاسيس كرد. اكنون هم در هر مسابقه قهرماني ما نزديك به هزار تكواندوكار شركت مي كند و در رقابت هاي فدراسيون تعداد شركت كنندگان بسيار كمتر از اين است.
* علت اين همه گرايش به كانون چيست؟
اگر فدراسيون واقعاً كار ما را غير قانوني، غير تخصصي و خارج از استانداردها مي داند، پس اين توفيقات نتيجه چه بوده است. چرا گرايش مردم به اين كانون تا اين حد قابل توجه بوده و هيچ شكايت مردمي از آن نشده است.
* تغييرات فدراسيون جهاني را مي توان در تاپ تكواندو ديد
وقتي سبك تاپ تكواندو را راه اندازي كرديم، فدراسيون احساس خطر و به فدراسيون جهاني اعتراض كرد؛ اما مي بينيم كه فدراسيون جهاني در اين راستا كميته اصلاحات تشكيل مي دهد و به دنبال متنوع كردن اين رشته است، تغييرات داوري، كوچك كردن شياپچانگ و استفاده از دستكش از جمله تغييراتي است كه ما در تاپ تكواندو نيز داريم.الان هم حتي يك تكواندوكار شاخص فدراسيون نمي تواند بيشتر از چند دقيقه مقابل تاپ تكواندوكاران ما دوام بياورد.
انتهاي پيام/