نویسنده: محمد عبدلی پور - دبیرکل کانون تکواندوکاران ایران.

سیدعلی حق شناس، موسس و رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کانون تکواندوکاران ایران، اولین نهاد مدنی  ورزش کشـور، ورزش رزمی را با هنـر رزمی کاراته (کیوکوشین) در سال 1359 در باشگاه استقلال جنوب تهران شروع  و در هشت سالگی موفق به اخذ  کـمربنـد مشکی در این رشـتـه گرديد. وی در سال 1366 تـکوانـدو را نزد  محمود مشهدی رجب در باشگاه تـهران جوان آغاز و طی 22 سال ده ها عنوان قهرمانی داخلی ، بین المللی و جهانی را از آن خود کرده است.

سیدعلی حق شناس از اواخر سال 1377 تلاش های  خود را به منظور حضور فعال بخش مردمی و نهـادهای مـدنی در ورزش ایـران آغاز کرد. وی در سال 1378 اولین  تیم ورزشی  خارج از ساختار دولتی  را به تورنمنت بین المللی هلند اعزام نمود.

 کـانون تکـواندوکـاران ایـران  در سال 1379 مـوفق بـه اخـذ مجـوزهـای قـانونی لازم از مراجـع ذیربـط گردیـد و طـی انتخـابـاتـی بـا حضور پـرشور تکـواندوکـاران، نخستین بنیاد مدنی سازمان غیر دولتی ورزش ایـران در سال  1380 به طور رسمی آغـاز به کار و سید علی حق شناس با رای قـاطع تکوانـدوکـاران به ریـاست این سازمان  انتخاب گردید.

ویژگـی بـارز حق شناس حضـور توام و پرقدرت در سه عرصه قهرمـانی، مربیگری و مدیریت اجـرایـی ورزش است. قهرمانی های متعدد استانی، کشوری، اروپایی و جهانی در رشته های کیو کوشین، تکواندو، کیک بوکسینگ و فول کنتاکت از جمله افتخارات ورزشی  وی است.

سید علی حق شناس در سال 1381 به طور رسمی موجودیت مکتب عقیدتی-رزمی خود، "هنررزمی تاپ تکواندو (تکواندو برتر)" - اولین سبک آزاد تکواندو جهان- را به عنوان بنیان گذار این روش رزمی منحصر به فرد و دارای آداب و اصول خاص، اعلام کرد.

فعالیت های پر شمار و بی نظیر نهاد های تحت مدیریت او  جریانی نوین را در سطوح تشکیلاتی و فنی ورزش ایران شکل داد که موجبات حضور نهادهای مدنی در دیگر رشته های ورزشی  و بالندگی ورزش های رزمی در عرصه اجتماعی و فرهنگی گردید.

 سیدعلی حق شناس در اسفند سال 1386 در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخـابیه تهران شرکت و به عنوان کاندیدایی مستقل آرای بالایی را از آن خود کرد.

حق شناس فـارغ التحـصیــل کـارشنـاسی ارشــد علـوم سیـاسی  و از نویسندگان و مورخین به نام کشور است. از کتاب ها و مقالات  او  می توان به  کتب ساختار سیاسی اجتماعی لبنان (و تاثیر آن بر پیدایش جنبش امل) و حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر تنب و بوموسی و مقالاتی هم چون مطالعه تطبیقی دموکراسی های اجماعی  و ساختار سیاسی اجتماعی عربستان و اقلیت های دینی  اشاره کرد.

           
         

سوابق مدیریتی

سوابق مربیگری        خاطرات        سوابق قهرمانی

                            نامه سرگشاده