اولین دوره مربیگری و داوری سراسری کانون تکواندوکاران ایران در سبک پومسه از تاریخ 14/4/1381 در محل باشگاه تهران جوان به مدت یک هفته و زیر نظر مستقیم ریاست کانون تکواندوکاران ایران برگزار گردید. در این دوره هنرجویان واجد شرایط از استانهای تهران، خوزستان، مازندران، گیلان و اصفهان حضور به هم رساندند.