اولین دوره مربیگری و داوری درجه سه تاپ تکواندو استان فارس، از تاریخ 20/1/1382 به مدت یک هفته در محل هتل همای شیراز به مدت شش روز برگزار گردید. این دوره زیر نظر مستقیم استاد سید علی حق شناس و به میزبانی نمایندگی استان فارس برگزار شد. در این دوره هنرجویان واجد شرایط از استانهای فارس، سمنان، آذربایجان غربی، گیلان، اصفهان و اردبیل حضور داشتند.