اولین دوره مربیگری و داوری درجه سه تکواندو پومسه استان مازندران از تاریخ 30/2/1383 به مدت سه روز و به میزبانی نمایندگی استان در شهرستان بابلسر برگزار گردید. این دوره زیر نظر مستقیم استاد سید علی حق شناس رئیاست کانون تکواندوکاران ایران و با شرکت هنرجویانی از شهرستانهای ساری، بابل، بابلسر و قائم شهر برگزار شد.