دومین مدرسه تکواندو کشور در تاریخ 13/8/1381 و به مناسبت روز دانش آموز با حضور بنیانگذار اولین نهاد مدنی ورزش کشور و هیات همراه در استان مازندران، شهرستان بابل افتتاح شد. این مرکز بر اساس طرح تاسیس مدارس تکواندو در کشور مصوب شورای مرکزی کانون تکواندوکاران ایران و به همت حاج محمد صالحی و نمایندگی استان مازندران تاسیس گردید.