به منظور هماهنگ سازی فنی داوری جهت حضور داوران منتخب، در رقابتهای پانزدهمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی استان تهران در تاریخ 30/1/1387 در محل مجموعه ورزشی فرهنگسرای بهمن زیر نظر مستقیم ریاست کانون تکواندوکاران ایران برگزار گردید.