در تاریخ 20/9/1382 و به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی(ع) روسای کمیته ها و سبک های تحت پوشش در مراسم افطاری ریاست کانون تکواندوکاران ایران که در محل دفتر مرکزی برگزار گردید، حضور بهم رساندند.