به دعوت رسمی مدیریت مجموعه فرهنگ سرای بهمن از استاد سید علی حق شناس جهت آموزش هنر رزمی تکواندو و انتقال دانش ایشان به نوجوانان و جوانان منطقه جنوب تهران، بنیانگذار کانون تکواندوکاران ایران طی سال های 84 تا 87 به آموزش هنر رزمی تکواندو به صورت افتخاری و رایگان در فرهنگ سرای بهمن مبادرت ورزید.